Városi rendõrkapitányságok

Szegedi Rendõrkapitányság: (62)562-400/15-01,17-37 és 17-93 mellék
Ig.rend. Oszt. vezetõ: dr. Béla Éva r. alezredes
Engedélyügyi elõadók: 
Vándor Zsolt r. százados
Kovács László r. zászlós
Viczián Judit jogi igazgatási ügyintézõ

Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság: (62)535-960
Ig.rend. Alosztályvezetõ:
Galántai Zoltán r. alezredes
Csombó Hajnalka kormánytisztviselõ

Makói Rendõrkapitányság: (62) 511-260
Ig.rend. Alosztályvezetõ: Kalász Zoltán r. alezredes
Engedélyügyi elõadó:
Debreczeni Gáborné r. százados

Kisteleki Rendõrkapitányság: (62) 598-130
Ig.rend. mb. Alosztályvezetõ: Sejben Gyõzõ r. õrnagy
Engedélyügyi elõadó:
Fülöp Norbert r. fõhadnagy

Csongrádi Rendõrkapitányság: (63) 571-510
Ig.rend. Alosztályvezetõ: Bori Sándor r. alezredes
Engedélyügyi elõadó:
Kertes Gyula r.tzls.

Szentesi Rendõrkapitányság: (63) 561-310
Ig.rend. Alosztályvezetõ: Sebestyénné Laurik Ágnes r. alezredes
Engedélyügyi elõadó:
Csatordai László r. fõhadnagy

Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság: (62)562-400/ 14-04, 11-87, 12-06, 10-80 mellék
Ig. rend. Osztályvezetõ: dr. Fülöp Zoltán r. alezredes
Engedélyügyi elõadók:
Katonáné Faragó Ibolya r. alezredes
Patócs Tamás r. õrnagy
Zelei Péterné közalkalmazott